28/06/2022 18:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lực tật thư hoài
力疾書懷

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 11:06

 

Nguyên tác

身是東西南北人,
風霜豈得妒官身。
造化生吾廬宇宙,
君王命我職絲綸。
江山在處護持好,
雨露如今渥沐新。
忠信自多無妄喜,
不妨抖藪策精神。

Phiên âm

Phong sương khởi đắc đố quan thân,
Thân thị đông tây nam bắc nhân.
Tạo hoá sinh ngô lư vũ trụ,
Quân vương mệnh ngã chức ty luân.
Giang sơn tại xứ hộ trì hảo,
Vũ lộ như kim ốc mộc tân.
Trung tín tự đa vô vọng hỷ,
Bất phương đẩu tẩu sách tinh thần.

Dịch nghĩa

Sương gió há được ghét ghen tấm thân này
Thân này là người đông tây nam bắc
Tạo hoá sinh ta lấy vũ trụ làm nhà
Nhà vua giao cho ta chức thảo chiếu chỉ
Đến đâu cũng có non sông phù hộ
Nay lại mới được nhuần thấm ơn mưa móc
Giữ trung tín, tự tin là bệnh khỏi
Không lo gì mà không phấn phát tinh thần

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Gió sương há dễ nhiễm thân này,
Nam bắc đông tây trải bấy chầy.
Vũ trụ là nhà, trời định sẵn,
Hàn lâm ấy chức, chúa trao rầy.
Sông kia núi nọ, phù trì khắp,
Móc sơm mưa hôm, đượm thấm đầy.
Trung tín một niềm tiêu bệnh tật,
Tinh thần phấn chấn tự ta đây.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Lực tật thư hoài