泊揚子津

才入維揚郡,
鄉關此路遥。
林藏初霽雨,
風退欲歸潮。
江火明沙岸,
雲帆碍浦橋。
客衣今正薄,
寒氣近來饒。

 

Bạc Dương Tử tân

Tài nhập Duy Dương quận,
Hương quan thử lộ diêu.
Lâm tàng sơ tễ vũ,
Phong thối dục quy triều.
Giang hoả minh sa ngạn,
Vân phàm ngại phổ kiều.
Khách y kim chính bạc,
Hàn khí cận lai nhiêu.

 

Dịch nghĩa

Vừa tới quận Duy Dương,
Đường về quê ấy còn xa.
Rừng che cơn mưa vừa tạnh,
Gió đẩy con nước sắp rút.
Lửa trên sông chiếu sáng bờ cát,
Buồm mây chắn chiếc cầu ở cửa sông.
Áo khách nay đã mỏng,
Khí lạnh bỗng về nhiều.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng vũ cửu thiên

Thuyền vừa vào Duy Dương quận,
Vẫn còn xa đường tới quê.
Rừng che cơn mưa vừa tạnh,
Gió đẩy con nước sắp về.
Lửa sông rọi sáng bờ cát,
Buồm mây chắn lối lên đê.
Áo khách mặc nay đà mỏng,
Khí lạnh bỗng đến tràn trề.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền vừa tới quận Duy Dương,
Về quê nơi ấy con đường còn xa.
Rừng che mưa vừa tạnh ra,
Gió đẩy con nước sắp qua cơn ròng.
Chiếu sáng bờ cát lửa sông,
Buồm mây chắn cầu trên dòng cửa sông.
Áo khách nay mỏng như lông,
Khí lạnh bỗng về nhiều trong tháng này.

11.00
Trả lời