26/09/2022 06:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạc Dương Tử tân
泊揚子津

Tác giả: Tổ Vịnh - 祖咏

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 10/12/2019 05:05

 

Nguyên tác

才入維揚郡,
鄉關此路遥。
林藏初霽雨,
風退欲歸潮。
江火明沙岸,
雲帆碍浦橋。
客衣今正薄,
寒氣近來饒。

Phiên âm

Tài nhập Duy Dương quận,
Hương quan thử lộ diêu.
Lâm tàng sơ tễ vũ,
Phong thối dục quy triều.
Giang hoả minh sa ngạn,
Vân phàm ngại phổ kiều.
Khách y kim chính bạc,
Hàn khí cận lai nhiêu.

Dịch nghĩa

Vừa tới quận Duy Dương,
Đường về quê ấy còn xa.
Rừng che cơn mưa vừa tạnh,
Gió đẩy con nước sắp rút.
Lửa trên sông chiếu sáng bờ cát,
Buồm mây chắn chiếc cầu ở cửa sông.
Áo khách nay đã mỏng,
Khí lạnh bỗng về nhiều.

Bản dịch của Phụng vũ cửu thiên

Thuyền vừa vào Duy Dương quận,
Vẫn còn xa đường tới quê.
Rừng che cơn mưa vừa tạnh,
Gió đẩy con nước sắp về.
Lửa sông rọi sáng bờ cát,
Buồm mây chắn lối lên đê.
Áo khách mặc nay đà mỏng,
Khí lạnh bỗng đến tràn trề.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tổ Vịnh » Bạc Dương Tử tân