渡揚子江

桂楫中流望,
空波兩畔明。
林開揚子驛,
山出潤州城。
海盡邊陰靜,
江寒朔吹生。
更聞風葉下,
淅瀝度秋聲。

 

Độ Dương Tử giang

Quế tiếp trung lưu vọng,
Không ba lưỡng bạn minh.
Lâm khai Dương Tử dịch,
Sơn xuất Nhuận Châu thành.
Hải tận biên âm tĩnh,
Giang hàn sóc xuy sinh.
Cánh văn phong diệp hạ,
Chiết lịch độ thu thanh.

 

Dịch nghĩa

Buông mái chèo gỗ quế nơi giữa dòng ngắm cảnh,
Thấy sóng xô vào hai bên bờ trắng xoá.
Nơi bìa rừng có quán Dương Tử,
Trên núi có thành Nhuận Châu.
Biển ở cuối trời âm u yên tĩnh,
Trên sông gió bấc thổi.
Nghe lá phong rơi xào xạc,
Như phụ hoạ tiếng thu.


Dương Tử là tên gọi khác của khúc cuối sông Trường Giang chảy qua tỉnh Giang Tô để ra biển.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Lặng nhìn sóng nước mái xuôi xuôi
Tiếp tiếp đôi bờ nước loáng trôi
Dương Tử ven rừng khoe sắc biếc
Nhuận Châu sườn núi vẻ màu tươi
Mịt mùng góc biển chân trời vắng
Quạnh quẽ khe sông gió lạnh bời
Xào xạc muôn chiều nghe lá rụng
Thu vàng réo rắt dạ chơi vơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buông chèo quế giữa dòng ta ngắm
Sóng dạt dào xô trắng hai bên
Bìa rừng quán dịch dựng lên
Thành Nhuận Châu đắp bên trên núi gần
Biển ở cuối trời âm u lặng
Sông mênh mông gió lạnh thổi hoài
Lá phong xào xạc nghe rơi
Tựa như phụ hoạ thêm lời tiếng thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chèo gỗ quế giữa dòng trông vọng
Hai bên bờ vỗ sóng sáng bừng
Dương Tử trạm mở cửa rừng
Nhuận Châu thành đó giữa chừng núi kia
Bóng biển chiếu tận rìa tĩnh lặng
Gió bắc sinh sông lạnh thổi về
Lá phong rụng xuống hãy nghe
Tiếng đâu xào xạc mấy bề thu qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Buông chèo ngắm giữa sông
Đôi bến sóng mênh mông
Trạm dịch ven rừng mở
Thành châu dưới núi trông
Biên xa vùng bể lặng
Sóng lạnh gió may lồng
Nghe tiếng phong rơi lá
Hơi thu rộn khắp đồng


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 2, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chèo buông ngắm cảnh giữa dòng khơi,
Trắng xoá xô bờ sóng chảy xuôi.
Dương Tử bìa rừng nơi có quán,
Nhuận Châu trên núi có thành ngồi.
Cuối trời yên tĩnh âm u biển,
Gió bấc lạnh tràn sông nổi trôi.
Nghe xào xạc lá phong rơi nhẹ,
Tiếng thu như phụ hoạ thêm lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời