Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
Từ khoá: biên tái (187)

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 17:10

望薊門

燕臺一望客心驚,
簫鼓喧喧漢將營。
萬里寒光生積雪,
三邊曙色動危旌。
沙場烽火連胡月,
海畔雲山擁薊城。
少小雖非投筆吏,
論功還欲請長纓。

 

Vọng Kế Môn

Yên đài nhất vọng khách tâm kinh,
Tiêu cổ huyên huyên Hán tướng doanh.
Vạn lý hàn quang sinh tích tuyết,
Tam biên thự sắc động nguy tinh.
Sa trường phong hoả liên Hồ nguyệt,
Hải bạn vân sơn ủng Kế thành.
Thiếu tiểu tuy phi đầu bút lại,
Luận công hoàn dục thỉnh trường anh.

 

Dịch nghĩa

Rời khỏi Yên đài rồi là trong lòng chinh phu kinh sợ lên
Tiêu cổ huyên thiên rầm rộ nhiệt náo trong doanh quân Hán
Màu sắc của tuyết chất chứa chiếu lạnh lẽo khắp vạn dặm
Ba bên quanh thành trời sáng rỡ tinh kỳ dao động
Lửa hiệu cháy ngoài sa trường chiếu át mặt trăng trên xứ Hồ
Mây núi gần bên biển bao bọc Kế thành
Lúc nhỏ tuy không phải là kẻ ném bút nghiên (theo việc đao cung)
Luận công lao còn xin được làm kẻ thụ trường anh (đeo vào cổ vua Nam Việt)


Kế Môn là tên quan ải, giờ là huyện Tô, tỉnh Hà Bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của xichbichkieu @tvvn.org

Ngắm đài Yên bỗng kinh tâm khách
Dinh Hán quân, trống phách ồn ào
Ánh sáng, tuyết lâu năm chiếu lạnh
Bình minh nhấp nháy bóng sao cao
Trăng Hồ chiến địa trùm phong hoả
Biển mây mù phong toả Kế thành
Tuổi trẻ tuy không dùng bút tả
Bàn luận công nhờ đến Trường Anh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Yên đài xa bước lòng khách sợ
Trống kèn huyên náo ở Hán dinh
Hàn quang muôn dặm tuyết sinh
Sáng ngày ba mặt lênh khênh ngọn cờ
Sa trường khói lửa mờ trăng rợ
Mây núi bờ bể giữ Kế thành
Trẻ không bỏ bút tòng chinh
Luận công lại muốn trâm anh giữ phần


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Yên Đài, rời khỏi, khách kinh,
Tiếng kèn, tiếng trống, Hán dinh ồn ào.
Tuyết muôn dặm sáng, lạnh sao!
Nắng, thành ba mặt, cờ cao lay hoài.
Trăng Hồ khuất lửa phong đài,
Kế Thành, mây núi phủ dài thấy chi.
Lại, tuy không ném bút đi,
Luận công, lại muốn mũ chi dải dài...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới Yên đài khách du kinh sợ
Vì tiếng kèn trống ở Hán doanh
Dặm ngàn khí lạnh tuyết băng
Vùng ba biên giới nắng hanh ngọn cờ
Phong hoả dưới trăng Hồ nghi ngút
Mây biển trôi che khuất Kế thành
Trẻ không xếp bút quân hành
Dải dài vào lúc luận công cũng đòi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Rời bỏ đài Yên khách rúng lòng
Hán doanh kèn trống vập vồn rung.
Ba biên sáng sắc cờ lay động
Vạn dặm tuyết băng ánh lạnh lùng.
Chiến trận trăng Hồ mờ lửa đốt
Biển non thành Kế khuất mây lồng.
Trẻ không xếp bút theo cung kiếm
Lại muốn mũ dài lúc luận công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ai cũng kinh hoàng đến đất Yên
Hán dinh kèn trống dục vàng rền
Nghìn trùng tuyết chứa hơi xông lạnh
Ba cõi cờ sao nắng hắt lên
Rực rệt trăng Hồ màu lửa dậy
Mịt mờ thành Kế biển mây liền
Chưa từng gác bút thời niên thiếu
Dải mũ nên công cũng ước nguyền


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 1, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rời khỏi Yên đài khách sợ kinh,
Trống kèn huyên náo Hán quân dinh.
Sắc màu tuyết lạnh soi ngàn dặm
Quanh luỹ tinh kỳ rực rỡ binh.
Lửa hiệu sa trường át nguyệt rợ,
Núi mây bên biển bọc Kế thành.
Trẻ không ném bút theo đao kiếm,
Lại muốn mũ dài luận chiến công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời