揚子江

幾日隨風北海遊,
回從揚子大江頭。
臣心一片磁針石,
不恉南方不肯休。

 

Dương Tử giang

Kỷ nhật tuỳ phong Bắc Hải du,
Hồi tòng Dương Tử đại giang đầu.
Thần tâm nhất phiến từ châm thạch,
Bất chỉ nam phương bất khẳng hưu.

 

Dịch nghĩa

Đã mấy ngày theo gió đi chơi bể Bắc,
Rồi dọc theo dòng Dương Tử ra về.
Lòng tôi như đá nam châm,
Xoay đâu rồi cũng hướng về phương nam bằng được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Chơi biển Bắc mấy ngày ruổi gió,
Trở về theo Dương Tử êm đằm.
Lòng tôi như đá nam châm,
Xoay đâu rồi cũng phương nam hướng về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Khỉ

Mấy ngày Bắc Hải vui ngọn gió
Về theo Dương Tử lựa dòng sông.
Lòng tôi phiến đá đầy từ tính
Chẳng hướng phương nam chẳng hài lòng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nương gió bao ngày biển bắc chơi
Quay về Dương Tử thuận dòng trôi
Lòng ta như mảnh nam châm ấy
Một hướng trời nam chẳng đổi dời

25.00
Trả lời