金陵驛其一

草合離宮轉夕暉,
孤雲飄泊復何依?
山河風景元無異,
城郭人民半已非。
滿地蘆花和我老,
舊家燕子傍誰飛?
從今別卻江南路,
化作啼鵑帶血歸。

 

Kim Lăng dịch kỳ 1

Thảo hợp ly cung chuyển tịch huy,
Cô vân phiêu bạc phục hà y?
Sơn hà phong cảnh nguyên vô dị,
Thành quách nhân dân bán dĩ phi.
Mãn địa lô hoa hoà ngã lão,
Cựu gia yến tử bạng thuỳ phi?
Tòng kim biệt khước Giang Nam lộ,
Hoá tác đề quyên đới huyết quy.

 

Dịch nghĩa

Ly cung cỏ ngợp trời đã về chiều
Áng mây lẻ loi trôi dạt biết dựa về đâu?
Cảnh non sông không có gì thay đổi
Chỉ thành quách và con người đã khác một nửa
Đất ngập hoa lau và ông già và ta
Chim én nhà cũ nay bay vào nhà nào
Từ nay vĩnh biệt con đường Giang Nam
Hoá thành cuốc kêu rớm máu bay về


Bài này tuyển từ Văn Sơn tiên sinh toàn tập quyển 14, bản Gia Tĩnh đời Minh. Thơ làm vào tháng 3 năm Tường Hưng thứ 2 (1279), trên đường ông bị giải vào triều Nguyên ở Yên Kinh. Đường qua Kim Lăng, với nỗi buồn đau tột cùng, non sông như cũ, còn nhân sự thì đã thay đổi đến mức tối tăm trời đất, sao khỏi ruột đau như thắt, nước mắt hết chảy theo ra là máu và tác giả đã khẳng định mình đem thân chết vì việc nước.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Cỏ ngợp hành cung bóng tịch dương,
Mây cô phiêu bạc lớp nào vương.
Non sông phong cảnh không thay đổi,
Thành quách nhân dân nửa thảm thương.
Khắp chốn hoa lau tàn giống tớ,
Nhà xưa chim én lượn đâu nương.
Từ nay giã biệt Giang Nam mãi,
Hoá cuốc về kêu rỏ máu trường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Nhà nhỏ ly cung lúc bóng tà,
Đám mây xiêu bạt tựa đâu giờ?
Non sông phong cảnh nguyên như cũ,
Thành quách nhân dân nửa khác xưa.
Khắp đất cùng ta lau rã rượi,
Trên lầu không chủ én bơ vơ.
Giang Nam đường ấy nay xa cách,
Hoá cuốc bay về khóc sớm trưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ly cung cỏ ngợp nắng chiều nay
Đâu nẻo mây côi dạt tựa rày
Phong cảnh núi sông nguyên chẳng đổi
Nhân dân thành quách nửa đà thay
Hoa lau đất ngập cùng ta lão
Chim én nhà xưa đâu cánh bay
Xa mãi Giang Nam đường cách biệt
Cuốc kêu tiếng máu hoá về đây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ly cung cỏ rợp ngã trời chiều
Mây lẻ phiêu bồng biết tựa đâu
Phong cảnh non sông in cũ nhỉ
Nhân dân thành quách khác xưa sao!
Hoa lau ngập đất buồn như tớ
Chim én lầu xưa đậu chỗ nào
Vĩnh biệt từ nay xa nước cũ
Đỗ quyên khản giọng máu tuôn trào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời