Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Niệm nô kiều (11)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 09:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/12/2006 09:25

酹江月-驛中言別友人

水天空闊,
恨東風,
不借世間英物。
蜀鳥吳花殘照裡,
忍見荒城頹壁。
銅雀春清,
金人秋淚。
此恨憑誰雪?
堂堂劍氣,
斗牛空認奇傑。

那信江海余生,
南行萬里,
屬扁舟齊發。
正為鷗盟留醉眼,
細看濤生雲滅。
睨柱吞瀛,
回旗走懿,
千古衝冠髮。
伴人無寐,
秦淮應是孤月。

 

Lỗi giang nguyệt - Dịch trung ngôn biệt hữu nhân

Thuỷ thiên không khoát,
Hận đông phong,
Bất tá thế gian anh vật.
Thục điểu Ngô hoa tàn chiếu lý,
Nhẫn kiến hoang thành đồi bích.
Đồng Tước xuân thanh,
Kim nhân thu lệ,
Thử hận bằng thuỳ tuyết?
Đường đường kiếm khí,
Đẩu ngưu không nhận kỳ kiệt.

Na tín giang hải dư sinh,
Nam hành vạn lý,
Thuộc biển chu tề phát.
Chính vi âu minh lưu tuý nhãn,
Tế khán đào sinh vân diệt.
Nghễ trụ thôn doanh,
Hồi kỳ tẩu Ý,
Thiên cổ xung quan phát.
Bạn nhân vô mị,
Tần Hoài ưng thị cô nguyệt.


錄自四部叢刊影明本文山先生全集指南後
Lục tự tứ bộ Tùng San ảnh Minh bản Văn Sơn tiên sinh toàn tập chỉ nam hậu lục
(Lục từ bốn bộ Tùng San ảnh, bản đời nhà Minh Văn Sơn tiên sinh toàn tập chỉ nam hậu lục)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Nước trời cao rộng,
Hận gió đông,
Không cho thế gian mượn đấng anh hùng.
Chim Thục hoa Ngô tàn bóng
Nhẫn nhục xem thành hoang vách đổ,
Đồng Tước vắng xuân,
Kim Nhân thu khóc.
Thù này ai sẽ rửa cho ?
Kiếm khí đường đường,
Đẩu ngưu cao nhìn nhận bực anh hùng.

Gửi thân vào sông biển,
Vạn dặm xuôi nam,
Theo thuyền cùng khởi phát.
Làm chim âu thề gửi lại mắt say,
Xem sóng trào mây mất.
Rường cột nuốt biển khơi,
Cờ lui ý dạt,
Tóc dựng như người xưa.
Vì ai không ngủ,
Làm vầng trăng cô đơn trên sóng nước Tần Hoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Trời biển mông mênh,
Giận đông quân,
Không giúp anh hùng nổi gió.
Chim Thục, hoa Ngô dưới ánh tà,
Nỡ nhìn thành hoang vách đổ.
Mối tình Đồng Tước,
Giọt lệ người vàng,
Hờn nọ ai người rửa?
Gươm báu sáng loè,
Không trao anh tài uổng lỡ.

Ngờ đâu sông biển sống thừa,
Về nam vạn dặm,
Gửi mình trên con thuyền nhỏ.
Trót hẹn đàn âu đành cố giữ,
Mắt nhìn mây tan sóng vỗ.
Tướng Thục quay cờ,
Tương Như liếc cột,
Khí mạnh truyền muôn thuở.
Mảnh trăng Tần Hoài,
Thao thức cùng ai vò võ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời