Mống tan mưa tạnh,
Bầu thu quang,
Núi tựa mày ngày nhuộm mực.
Bóng quế đượm đà,
Ai dám nói,
Đêm nay trăng trong kém mức?
Muôn dặm trời xanh,
Ả Hằng đâu nhỉ?
Ngự trên một vành ngọc.
Ánh sáng rung rinh,
Vì ai riêng soi bầu rượu đục?

Theo ta, lũ trẻ vui chơi,
Tối mát nơi thanh vắng,
Vườn họ Trương dạo bước.
Cuộn lá sen vàng,
Nhà vạn dặm,
Đâu được chén quỳnh cùng chuốc.
Đời kẻ già này,
Sông nam, sông bắc,
Trước gió vui ca khúc.
Chàng Tôn cười mỉm,
Thổi lên tiếng vang ống trúc.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.