Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Triệu Phồn (2 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Khâu Xứ Cơ (2 bài)
- Vương Viêm (1 bài)
- Lâu Thược (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/03/2019 23:53 bởi Vanachi
Trần Lượng 陳亮 (1143-1194) tự Đồng Phủ 同甫, hiệu Long Xuyên tiên sinh 龍川先生, người huyện Vĩnh Khang thuộc Vụ Châu (nay là thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Ông là nhà thơ yêu nước nổi tiếng thời Nam Tống. Năm 35 tuổi, Trần Lượng đến Lâm An dâng thư lên Tống Hiếu Tông, nhà vua không trọng dụng, ông bèn trở về quê. Năm 51 tuổi, Trần Lượng đỗ Trạng nguyên, nhưng chưa kịp đi nhậm chức thì đã lâm bệnh qua đời. Năm 1238, Tống Lý Tông phong ông làm Trung Đại phu, ban thuỵ hiệu Văn Nghị. Trần Lượng là bạn thân của Tân Khí Tật, từng được Tân Khí Tật ví với Đào Uyên Minh.