30/09/2023 16:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Tử giang
揚子江

Tác giả: Văn Thiên Tường - 文天祥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/01/2011 21:03

 

Nguyên tác

幾日隨風北海遊,
回從揚子大江頭。
臣心一片磁針石,
不恉南方不肯休。

Phiên âm

Kỷ nhật tuỳ phong Bắc Hải du,
Hồi tòng Dương Tử đại giang đầu.
Thần tâm nhất phiến từ châm thạch,
Bất chỉ nam phương bất khẳng hưu.

Dịch nghĩa

Đã mấy ngày theo gió đi chơi bể Bắc,
Rồi dọc theo dòng Dương Tử ra về.
Lòng tôi như đá nam châm,
Xoay đâu rồi cũng hướng về phương nam bằng được.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Chơi biển Bắc mấy ngày ruổi gió,
Trở về theo Dương Tử êm đằm.
Lòng tôi như đá nam châm,
Xoay đâu rồi cũng phương nam hướng về.
Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Thiên Tường » Dương Tử giang