終南望餘雪

終南陰嶺秀,
積雪浮雲端。
林表明霽色,
城中增暮寒。

 

Chung Nam vọng dư tuyết

Chung Nam âm lĩnh tú,
Tích tuyết phù vân đoan.
Lâm biểu minh tễ sắc,
Thành trung tăng mộ hàn.

 

Dịch nghĩa

Sườn phía bắc núi Chung Nam đẹp đẽ,
Tuyết phủ đọng như vầng mây nổi.
Ven rừng ánh sáng mặt trời sau cơn mưa,
Trong thành, khí lạnh buổi chiều ngày càng tăng.


Khi Tổ Vịnh đi thi, gặp lúc giám khảo đưa ra đề thi là “Chung Nam vọng dư tuyết”, ông viết luôn một mạch bốn câu này rồi mang nộp bài mà không cần suy nghĩ. Giám quan thắc mắc vì sao chỉ có bốn câu. Tổ Vịnh đáp: “Đại nhân thử đọc coi có thể viết thêm được chữ nào không chứ đừng nói là bốn câu nữa” rồi bỏ về (Luật của trường thi là phải làm thơ luật, Ngũ ngôn bát cú hoặc Thất ngôn bát cú). Lần thi đó Tổ Vịnh có đỗ hay không thì không rõ, nhưng đã để lại một tuyệt tác.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Chung Nam núi bắc hữu tình
Tuyết như mây nổi phủ vùng non cao
Bìa rừng sáng tạnh cô liêu
Trong thành giá lạnh khí chiều dần tăng.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt bắc Chung Nam đẹp
Tuyết đọng như mây giăng
Tuyết tan rừng rõ nét
Trong thành đêm lạnh tăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Dãy núi Chung Nam đẹp
Chân mây tuyết chửa tan
Sắc sáng ngoài rừng tạnh
Trong thành tối rét càn


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sườn bắc Chung Nam núi đẹp thay,
Tuyết rơi phủ đọng nổi vầng mây.
Ven rừng hửng sáng sau mưa tạnh,
Khí lạnh trong thành, tăng cuối ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sườn bắc Chung Nam đẹp thay,
Tuyết rơi đọng tựa vầng mây nổi trời.
Ven rừng sáng mưa ngừng rơi,
Trong thành khí lạnh tăng hơi cuối ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Nam sườn đẹp đẽ
Tuyết phủ như tầng mây
Mưa tạnh rừng tươi sáng
Thành chiều khí lạnh bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Chung Nam âm đỉnh sáng
Tuyết đọng dải mây che
Khoác màu rừng xanh rạng
Nỗi băng lòng lạnh se.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]