17/06/2024 07:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chung Nam vọng dư tuyết
終南望餘雪

Tác giả: Tổ Vịnh - 祖咏

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 03:44

 

Nguyên tác

終南陰嶺秀,
積雪浮雲端。
林表明霽色,
城中增暮寒。

Phiên âm

Chung Nam[1] âm[2] lĩnh tú,
Tích tuyết phù vân đoan.
Lâm biểu minh tễ sắc,
Thành trung tăng mộ hàn.

Dịch nghĩa

Sườn phía bắc núi Chung Nam đẹp đẽ,
Tuyết phủ đọng như vầng mây nổi.
Ven rừng ánh sáng mặt trời sau cơn mưa,
Trong thành, khí lạnh buổi chiều ngày càng tăng.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chung Nam sườn núi thẳm,
Tuyết phủ bập bềnh mây.
Rừng sáng làn mưa tạnh,
Thành hôm khí lạnh đầy.
Khi Tổ Vịnh đi thi, gặp lúc giám khảo đưa ra đề thi là “Chung Nam vọng dư tuyết”, ông viết luôn một mạch bốn câu này rồi mang nộp bài mà không cần suy nghĩ. Giám quan thắc mắc vì sao chỉ có bốn câu. Tổ Vịnh đáp: “Đại nhân thử đọc coi có thể viết thêm được chữ nào không chứ đừng nói là bốn câu nữa” rồi bỏ về (Luật của trường thi là phải làm thơ luật, Ngũ ngôn bát cú hoặc Thất ngôn bát cú). Lần thi đó Tổ Vịnh có đỗ hay không thì không rõ, nhưng đã để lại một tuyệt tác.

[1] Tên núi, cách 50 dặm phía nam Trường An, thuộc phủ Tây An (nay là huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây). Núi ở trong dãy Tần Lĩnh, có chỗ cao ba bốn nghìn thước, nhiều ẩn sĩ làm nhà ở đấy. Thường gọi tắt là Nam Sơn, chỉ tuổi thọ, chúc vua sống lâu, do thành ngữ trong Kinh thi: “Như Nam sơn chi thọ” (Thọ như núi Nam).
[2] Phía bắc núi. Từ Trường An nhìn núi Chung Nam sẽ thấy phía bắc núi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tổ Vịnh » Chung Nam vọng dư tuyết