題新學館

文軌方今四海同,
家家教子事儒宮。
書樓縹緲凌晴霧,
講席清高占午風。
濟濟佩衾應儼雅,
洋洋弦誦正雍容。
英才他日充樑棟,
培養吾知在此中。

 

Đề tân học quán

Văn quĩ phương kim tứ hải đồng,
Gia gia giáo tử sự Nho cung.
Thư lâu phiêu diểu lăng tình vụ,
Giảng tịch thanh cao chiếm ngọ phong.
Tế tế bội khâm ưng nghiễm nhã,
Dương dương huyền tụng chính ung dung.
Anh tài tha nhật sung lương đống,
Bồi dưỡng ngô tri tại thử trung.

 

Dịch nghĩa

Ngày nay bốn bể cùng chung một cỡ xe, một văn tự,
Nhà nào cũng dạy con chăm học đạo Nho.
Lầu sách cao vút trên màn sương lạnh,
Nhà giảng thoáng mát choán cả gió trưa.
Rỡ ràng áo xiêm mang ngọc, hẳn là trang nhã,
Sang sảng tiếng đọc sách như tiếng đàn, rõ vẻ ung dung.
Những anh tài, một ngày kia sẽ làm rường cột cho nước nhà,
Ta biết rằng cũng là do được bồi dưỡng ở nơi này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Văn tự ngày nay bốn bể cùng,
Nhà nhà dạy trẻ đạo Nho chung.
Vượt sương ngất ngưởng cao lầu sách,
Choán gió thanh cao thoáng giảng đường.
Xiêm ngọc rỡ ràng đầy vẻ nhã,
Đọc đàn sang sảng thực ung dung.
Anh tài ngày nọ nên rường cột,
Bồi dưỡng nơi này cốt chỉ mong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày nay văn tự bốn bể cùng,
Dạy trẻ nhà nhà Nho đạo chung.
Lầu sách vút cao màn khói lạnh,
Nhà giảng mát người thoáng gió lồng.
Áo xiêm ngà ngọc đầy trang nhã,
Tiếng đàn đọc sách vẻ ung dung.
Anh tài rường cột cho nhà nước,
Biết cũng do bồi dưỡng ở đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời