05/02/2023 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề tân học quán
題新學館

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2008 09:31

 

Nguyên tác

文軌方今四海同,
家家教子事儒宮。
書樓縹緲凌晴霧,
講席清高占午風。
濟濟佩衾應儼雅,
洋洋弦誦正雍容。
英才他日充樑棟,
培養吾知在此中。

Phiên âm

Văn quĩ phương kim tứ hải đồng,
Gia gia giáo tử sự Nho cung.
Thư lâu phiêu diểu lăng tình vụ,
Giảng tịch thanh cao chiếm ngọ phong.
Tế tế bội khâm ưng nghiễm nhã,
Dương dương huyền tụng chính ung dung.
Anh tài tha nhật sung lương đống,
Bồi dưỡng ngô tri tại thử trung.

Dịch nghĩa

Ngày nay bốn bể cùng chung một cỡ xe, một văn tự,
Nhà nào cũng dạy con chăm học đạo Nho.
Lầu sách cao vút trên màn sương lạnh,
Nhà giảng thoáng mát choán cả gió trưa.
Rỡ ràng áo xiêm mang ngọc, hẳn là trang nhã,
Sang sảng tiếng đọc sách như tiếng đàn, rõ vẻ ung dung.
Những anh tài, một ngày kia sẽ làm rường cột cho nước nhà,
Ta biết rằng cũng là do được bồi dưỡng ở nơi này.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Văn tự ngày nay bốn bể cùng,
Nhà nhà dạy trẻ đạo Nho chung.
Vượt sương ngất ngưởng cao lầu sách,
Choán gió thanh cao thoáng giảng đường.
Xiêm ngọc rỡ ràng đầy vẻ nhã,
Đọc đàn sang sảng thực ung dung.
Anh tài ngày nọ nên rường cột,
Bồi dưỡng nơi này cốt chỉ mong.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Đề tân học quán