杏壇

仙杏栽培歲月深,
高壇屹爾鎮儒林。
文風披拂揚芬馥,
教雨淋漓潑翠陰。
午後涼生函丈席,
夜寒響入七弦琴。
偏宜庭檜長鄰近,
永與乾坤共古今。

 

Hạnh đàn

Tiên hạnh tài bồi tuế nguyệt thâm,
Cao đàn ngật nhĩ trấn Nho lâm.
Văn phong phi phất dương phân phức,
Giáo vũ lâm ly bát thuý âm.
Ngọ hậu lương sinh hàm trượng tịch,
Dạ hàn hưởng nhập thất huyền cầm.
Thiên nghi đình cối trường lân cận,
Vĩnh dữ càn khôn cộng cổ câm (kim).

 

Dịch nghĩa

Cây hạnh vun trồng đã nhiều năm tháng,
Đàn cao sừng sững, ngự trị rừng Nho.
Luồng gió văn phe phẩy, toả ngát hương thơm,
Trận mưa giáo hoá dầm dề, luôn tưới xanh tốt.
Sau buổi trưa, nhà học bắc đầu râm mát,
Trong đêm lạnh, bao nhiêu âm hưởng thu vào chiếc đàn bảy dây.
Thật đáng gần gũi lâu dài với gốc "cổ thụ trước sân",
Mãi mãi cùng đất chung nhau kim cổ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Hạnh tiên vun bón trả bao đời,
Đàn giữ rừng Nho chẳng đổi dời.
Làn gió văn minh thơm khắp chốn,
Trận mưa giáo hoá thấm đòi nơi.
Chiều về lớp học sinh râm mát,
Đêm lạnh đàn cầm dạo thảnh thơi.
Khóm cối bên sân thường gắn bó,
Chung kim cổ với đất cung trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây hạnh vun trồng nhiều tháng trời,
Đàn cao sừng sững ngự rừng Nho.
Luồng văn phe phẩy hương thơm ngát,
Giáo hoá mưa dầm luôn tốt tươi.
Nhà học mát râm vào chiều xế,
Tiếng đàn âm hưởng lạnh đêm ngơi.
Trước sân cổ thụ lâu gần gũi,
Mãi mãi đất trời chung cổ kim.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Xới vun cây hạnh đã lâu rồi,
Đàn giữ rừng nho ngự chẳng lơi.
Luồng gió nhẹ lay hương ngát toả,
Trận mưa rào rửa lá xanh tươi.
Trưa qua, bóng rợp che nhà học,
Đêm lạnh, đàn dây tụ tiếng trời.
Cổ thụ trước nhà hằng gắn bó,
Ngàn năm thiên địa mãi chung đôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời