除夜自石湖歸苕溪其一

細草穿沙雪半銷,
吳宮煙冷水迢迢。
梅花竹里無人見,
一夜吹香過石橋。

 

Trừ dạ tự Thạch Hồ quy Điều Khê kỳ 01

Tế thảo xuyên sa tuyết bán tiêu,
Ngô cung yên lãnh thuỷ điều điều.
Mai hoa trúc lý vô nhân kiến,
Nhất dạ xuy hương quá Thạch kiều.

 

Dịch nghĩa

Cỏ nhỏ xuyên qua cát tuyết tiêu gần hết
Cung Ngô lạnh lẽo nước từ xa chảy lại
Hao mai khuất trong trúc không ai trông thấy
Đêm đến hương thơm thoảng ra cầu đá.


Thạch Hồ ở phía đông nam Thái Hồ thuộc Tô Châu, nơi ở của Phạm Thành Đại. Điều Khê là tên khác của huyện Ngô Hưng, nơi ở của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cỏ tơ xuyên cát tuyết tan mau
Khói lạnh Ngô cung nước làu làu
Mai vàng trúc biếc không người ngắm
Đêm tối đưa hương tới Thạch cầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch nghĩa

Dịch nghĩa:
Đêm Ba mươi Tết từ Thạch Hồ về Diều Khê kỳ 01
Cỏ nhỏ xuyên qua cát tuyết tiêu gần hết
Cung Ngô lạnh lẽo nước từ xa chảy lại
Hao mai khuất trong trúc không ai trông thấy
Đêm đến hương thơm thoảng ra cầu đá.


Thạch Hồ: ở phía đông nam Thái Hồ thuộc Tô Châu, nơi ở của Phạm Thành Đại.
Diêu Khê: Tên khác của huyện Ngô Hưng, nơi ở của Khương Quỳ.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Cỏ non xuyên cát tuyết dần tan
Khói nước cung Ngô lạnh lẽo tàn
Khuất trúc hoa mai ai thấy được
Đêm về cầu đá thoảng hương lan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ xuyên qua cát tuyết vừa tiêu,
Cung Ngô sương lạnh nước sông reo.
Hoa mơ ngõ trúc không ai ngắm,
Thổi ngát hương đêm quá Thạch Kiều.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời