19/06/2024 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ dạ tự Thạch Hồ quy Điều Khê kỳ 01
除夜自石湖歸苕溪其一

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2009 19:20

 

Nguyên tác

細草穿沙雪半銷,
吳宮煙冷水迢迢。
梅花竹里無人見,
一夜吹香過石橋。

Phiên âm

Tế thảo xuyên sa tuyết bán tiêu,
Ngô cung yên lãnh thuỷ điều điều.
Mai hoa trúc lý vô nhân kiến,
Nhất dạ xuy hương quá Thạch kiều.

Dịch nghĩa

Cỏ nhỏ xuyên qua cát tuyết tiêu gần hết
Cung Ngô lạnh lẽo nước từ xa chảy lại
Hao mai khuất trong trúc không ai trông thấy
Đêm đến hương thơm thoảng ra cầu đá.

Bản dịch của (Không rõ)

Cỏ tơ xuyên cát tuyết tan mau
Khói lạnh Ngô cung nước làu làu
Mai vàng trúc biếc không người ngắm
Đêm tối đưa hương tới Thạch cầu
Thạch Hồ ở phía đông nam Thái Hồ thuộc Tô Châu, nơi ở của Phạm Thành Đại. Điều Khê là tên khác của huyện Ngô Hưng, nơi ở của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Trừ dạ tự Thạch Hồ quy Điều Khê kỳ 01