放鷓鴣

秋入池塘風露微,
曉開籠檻看初飛。
滿身金翠畫不得,
無限煙波何處歸?

 

Phóng giá cô

Thu nhập trì đường phong lộ vi,
Hiểu khai lung hạm khán sơ phi.
Mãn thân kim thuý hoạ bất đắc,
Vô hạn yên ba hà xứ quy?

 

Dịch nghĩa

Mùa thu đã về trên ao hồ, gió nhẹ, móc ít,
Buổi sáng lồng được mở, xem chim bay vụt ra.
Khắp thân bao phủ bằng bộ lông vàng xanh, khó mà vẽ được,
Phương trời bao la với khói và sóng, biết bay về đâu?


Giá cô là một loài chim rừng có bộ lông màu sắc rất sặc sỡ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thu đã về ao hồ, gió nhẹ
Sáng mở lồng chim lẹ bay ra
Vàng xanh lông đẹp chói loà
Đầy trời khói sóng biết là về đâu?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sắc nhuộm ao thu sương móc nhạt
Mở lồng mai sớm ngắm chim bay
Vàng xanh thân thể khôn tài vẽ
Chẳng biết về đâu khói sóng dày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ao thu gió nhẹ sương rơi
Lồng vừa được mở chìm thời bay ra
Xanh vàng lông đẹp như hoa
Trập trùng khói sóng biết là về đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ao thu gió nhẹ sương rơi
Lồng vừa được mở chìm thời bay ra
Xanh vàng lông đẹp như hoa
Trập trùng khói sóng biết là về đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ao thu gió nhẹ sương rơi
Lồng vừa được mở chìm thời bay ra
Xanh vàng lông đẹp như hoa
Trập trùng khói sóng biết là về đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ao thu gió nhẹ sương rơi
Lồng vừa được mở chìm thời bay ra
Xanh vàng lông đẹp như hoa
Trập trùng khói sóng biết là về đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ao thu gió nhẹ sương rơi
Lồng vừa được mở chìm thời bay ra
Xanh vàng lông đẹp như hoa
Trập trùng khói sóng biết là về đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời