Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 20:31

過長江賈島主簿舊廳

雕琢文章字字精,
我經此處倍傷情。
身從謫宦方沾祿,
才被槌埋更有聲。
過縣已無曾識吏,
到廳空見舊題名。
長江一曲年年水,
應為先生萬古清。

 

Quá Trường Giang Giả Đảo chủ bạ cựu sảnh

Điêu trác văn chương tự tự tinh,
Ngã kinh thử địa bội thương tình.
Thân tòng trích hoạn phương triêm lộc,
Tài bị chuỳ mai cánh hữu thanh.
Quá huyện dĩ vô tằng thức lại,
Đáo sảnh không hiện cựu đề danh.
Trường Giang nhất khúc niên niên thuỷ,
Ứng vị tiên sinh vạn cổ thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mài giũa văn chương chữ chữ tinh
Đến chốn này tôi rất thương tình
Bởi đày đất trích ân chưa thấm
Tài bị chôn vùi nhưng để danh
Qua huyện mà đâu từng biết chuyện
Đến sảnh toàn thơ ghi khắc tên
Một khúc Trường Giang trôi chảy mãi
Nước cảm tiên sinh muôn thuở trong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Văn chương gọt giũa tinh từng chữ
Tôi thật tình qua xứ thương ông
Quan đày nhưng vẫn có lương
Tài tuy bị đập lại càng tiếng tăm
Tới huyện không còn quan quen biết
Vào sảnh đường la liệt thơ ông
Trường Giang một khúc xuôi dòng
Thương ông nước vạn thuở trong không ngờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời