Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/05/2014 17:13

夷陵夜泊

家依楚塞窮秋別,
身逐孤舟萬里行。
一曲巴歌半江月,
便應銧得二毛生。

 

Di Lăng dạ bạc

Gia y Sở tái cùng thu biệt,
Thân trục cô chu vạn lý hành.
Nhất khúc Ba ca bán giang nguyệt,
Tiện ưng quang đắc nhị mao sinh.

 

Dịch nghĩa

Cuối thu, từ biệt gia đình ở quan ải nước Sở cũ,
Một mình trên chuyếc thuyền cô đơn đi xa vạn dặm.
Khúc hát xứ Ba lúc trăng bán nguyệt trên sông,
Làm tóc trên đầu nửa bạc nửa đen.


Di Lăng nay thuộc thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giã từ nhà cuối thu đất Sở
Lên thuyền đi vạn dặm cô đơn
Đêm trăng Ba khúc quá buồn
Khiến đầu lữ khách bạc luôn nửa rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thu muộn giã nhà tại Sở biên
Cô đơn vạn dặm một con thuyền
Khúc Ba nghe hát trăng sông khuyết
lữ khách buồn sinh tóc trắng đen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cuối thu, ải Sở, biệt gia đình
Muôn dặm thuyền côi chỉ một mình
Khúc hát vang lên sông nguyệt xế
Nôn nao lòng khách tóc vôi sinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời