Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vi Trang (52 bài)
- Thôi Đồ (18 bài)
- Văn Yển thiền sư (1 bài)
- Trịnh Ngao (1 bài)
- Đỗ Quang Đình (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 29/09/2013 14:45 bởi Vanachi
Ông Thừa Tán 翁承贊 (859-932) tự Văn Nghiêu 文堯 (có bản chép Văn Nhiêu 文饒), cuối đời có hiệu Hiệp Âu Ông 狎鷗翁, người trang Trúc Khiếu, làng Hưng Phúc, Phủ Dương (nay là thôn Trúc Trang, trấn Bắc Cao). Họ Ông vốn là danh gia lễ nhạc, con cháu sung túc, trước đây ở Kinh Triệu.