巫山旅別

五千里外三年客,
十二峰前一望秋。
無限別魂招不得,
夕陽西下水東流。

 

Vu sơn lữ biệt

Ngũ thiên lý ngoại tam niên khách,
Thập nhị phong tiền nhất vọng thu.
Vô hạn biệt hồn chiêu bất đắc,
Tịch dương tây há thuỷ đông lưu.

 

Dịch nghĩa

Hơn năm ngàn dặm, làm khách trọ đã ba năm,
Thu năm nay, trước 12 ngọn núi nhìn về quê.
Hồn phách như bay mất không gọi về được,
Trời chiều ngả về tây, nước chảy về đông.


Tác giả quê ở Chiết Giang nhưng đi chu du nhiều nơi, trong đó có lúc ở Vu sơn lâu tới ba năm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa năm ngàn dặm, trọ ba năm
Trước núi nhớ nhà ngóng đăm đăm
Hồn phách như bay không về nữa
Chiều tây bóng ngả, nước xuôi đông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hơn năm ngàn dặm trọ ba năm
Trước núi thu về mỏi mắt trông
Hồn phách bay đi khôn trở lại
Trời chiều bóng ngã nước về đông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ba năm làm khách ngàn xa
Trước mười hai núi quê nhà ngóng trông
Hồn bay lạc giữa thinh không
Trời tây chiều ngả sông đông xuôi dòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời