Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/03/2007 11:50 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 07/06/2008 12:52 bởi Vanachi
Dương Tuân Bá 楊郇伯, thi nhân đời Đường, năm sinh năm mất không rõ. Đậu Thường 竇常 có bài thơ "Đồ trung lập xuân ký Dương Tuân Bá", từ đó có thể biết ông sống vào đời vua Đức Tông. "Toàn Đường thi" còn chép một bài thơ.