Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (334 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/08/2008 22:02 bởi Vanachi
Bao Hà 包何 sống khoảng trước sau năm 756, tự Ấu Tự 幼嗣, người Duyên Lăng, Nhuận Châu, là con của Bao Dung 包融. Năm sinh mất của ông không rõ, chỉ biết sống khoảng cuối năm Thiên Bảo đời Đường Huyền Tông. Ông cùng với em tên Cát 佶 đều giỏi thơ, người đời xưng là Nhị Bao. Ông đỗ tiến sĩ năm Thiên Bảo thứ 7 (748), làm dưới trướng của Mạnh Hao Nhiên 孟浩然, có quan hệ bạn bè với Hữu tướng Lý Gia 李嘉. Năm Đại Lịch, ông làm quan đến Khởi cư xá nhân. Ông sáng tác thơ một quyển, được lưu chép trong "Văn hiến thông khảo" 文獻通考.