33.67
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Mục (120 bài)
- Đoàn Thành Thức (11 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Ung Đào (22 bài)
- Tiết Phùng (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/07/2005 22:54 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/03/2007 20:16 bởi Vanachi
Chu Khánh Dư 朱慶餘 (797-?) tên là Khả Cửu 可久, Khánh Dư là tự của ông, người Việt Châu (nay là Thiện Hưng, Chiết Giang) đỗ tiến sĩ năm 826. Trước khi đi thi, Khánh Dư làm bài thơ Khuê ý với câu đầu là “Ðộng phòng tạc dạ đình hồng chúc” dâng lên Trương Tịch 張籍, lúc này đang làm chức Thuỷ bộ lang trung. Trương Tịch làm thơ đáp lại, nhờ đó tiếng tăm họ Chu lang rộng khắp nơi, được Trương Tịch rất hâm mộ đề cao.

 

Tuyển tập chung