Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2013 20:26

寄劉少府

唯愛圖書兼古器,
在官猶自未離貧。
更聞縣去青山近,
稱與詩人作主人。

 

Ký Lưu thiếu phủ

Duy ái đồ thư kiêm cổ khí,
Tại quan do tự vị ly bần.
Cánh văn huyện khứ thanh sơn cận,
Xứng dữ thi nhân tác chủ nhân.

 

Dịch nghĩa

Chỉ vì ưa chuộng tranh, sách và đồ cổ,
Nên làm quan mà vẫn nghèo (vì mua những thứ đó).
Lại nghe huyện đường gần núi xanh,
Nên cảnh núi rừng là chủ đề cho thơ ông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chỉ vì ưa sách, tranh, đồ cổ
Nên làm quan nghèo khó vẫn còn
Lại nghe huyện cận núi non
Chủ đề rừng núi là hồn thơ ông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thư hoạ vật xưa lòng vốn thích
Làm quan mà cứ vẫn ôm nghèo
Huyện đường nghe nói gần non biếc
Cùng với nhà thơ mãi bám đeo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuộng đồ cổ, sách, tranh thơ ưa,
Làm quan mà vẫn nghèo xác xơ
Lại nghe huyện sở gần núi đẹp,
Nên cảnh núi rừng chủ ý thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời