Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2013 20:23

啄木鳥

丁丁向晚急還稀,
啄遍庭榆未肯歸。
終日與君除蠹害,
莫嫌無事不頻飛。

 

Trác mộc điểu

Đinh đinh hướng vãn cấp hoàn hy,
Trác biến đình du vị khẳng quy.
Chung nhật dữ quân trừ đố hại,
Mạc hiềm vô sự bất tần phi.

 

Dịch nghĩa

Cứ gõ chan chát từ sáng đến chiều, ít khi về sớm,
Đã gõ khắp các cây du trong sân này rồi mà còn chưa muốn về.
Ta cũng cả ngày như mi diệt trừ bọn sâu mọt có hại,
Vậy đừng ngại là đang làm công việc vô ích mà không thường tới đây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gõ chan chát đến chiều chưa nghỉ
Khắp sân du gõ kỹ chưa về
Cùng mi diệt mọt tứ bề
Hãy thường ghé lại đừng e ngại gì

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gõ chan chát sáng chiều chăm chỉ,
Gõ khắp cây vườn chưa muốn đi.
Ta cả ngày như mi diệt hại,
Hãy thường tới chớ ngại điều gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời