宮詞

寂寂花時閉院門,
美人相並立瓊軒。
含情欲說宮中事,
鸚鵡前頭不敢言。

 

Cung từ

Tịch tịch hoa thì bế viện môn,
Mỹ nhân tương tịch lập quỳnh hiên.
Hàm tình dục thuyết cung trung sự,
Anh vũ tiền đầu bất cảm ngôn.

 

Dịch nghĩa

Hoa nở lặng lẽ, cửa viện đóng im ỉm,
Người đẹp sánh vai nhau, đứng bên hiên ngọc
Mối tình canh cánh bên lòng, muốn kể với nhau chuyện trong cung
Thấy chim vẹt trước mắt, không dám thốt ra lời

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Hoa lặng bóng, viện cài then,
Một hai người ngọc đứng bên hiên huỳnh
Nỗi riêng muốn ngỏ sự tình
Thấy con anh vũ bên mình lại thôi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Cung viện cài then, lặng lá hoa
Hiên quỳnh người đẹp vẫn la cà
Nỗi niềm tâm sự thầm cung cấm
Nhưng vẹt còn kia, chẳng nói ra.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hiu quạnh mùa hoa, đóng cửa cung,
Hiên quỳnh người đẹp sánh vai cùng.
Buồn tình muốn kể điều cung cấm,
Nhác thấy chim anh lại ngập ngừng.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Quạnh hiu cổng viện khép mùa hoa,
Hiên quỳnh thấp thoáng bóng cung nga.
Chất chứa bao điều trong cung cấm,
Ngại con anh vũ chẳng nói ra.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đóng phòng nhác ngắm hoa tươi,
Đương cùng bạn gái đứng chơi hiên quỳnh.
Ngập ngừng muốn kể sự tình,
Thấy con anh vũ, thình lình lại thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mùa hoa cổng đóng im lìm,
Mấy nàng cùng đứng bên hiên ngại ngùng.
Ngậm ngùi muốn nói việc cung,
Thấy con anh vũ nên không ngỏ lời.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Quạnh quẽ mùa hoa khép cửa dinh,
Năm ba người đẹp tựa hiên quỳnh.
Ngậm ngùi toan nói điều cung cấm,
Chợt thấy chim về bỗng lặng thinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mùa hoa, vắng, cổng viện cài,
Cùng nhau, người đẹp đứng ngoài hàng hiên.
Nỗi lòng muốn ngỏ chuyện riêng,
Chim oanh vũ đến, lặng yên, nói gì!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Cửa viện đóng hoa thời lặng lẽ
Người đẹp cùng đứng tựa quỳnh hiên
Muốn tâm sự chuyện trong cung
Đầu thềm vẹt đậu nói không nên lời.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa cung đã đóng, hoa yên
Mỹ nhân còn đứng trong hiên hoa quỳnh
Chứa chan bao chuyện cung đình
Nhưng e con vẹt, lặng thinh nỗi niềm

11.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối