21/05/2024 03:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung từ
宮詞

Tác giả: Chu Khánh Dư - 朱慶餘

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 19:25

 

Nguyên tác

寂寂花時閉院門,
美人相並立瓊軒。
含情欲說宮中事,
鸚鵡前頭不敢言。

Phiên âm

Tịch tịch hoa thì bế viện môn,
Mỹ nhân tương tịnh lập quỳnh hiên.
Hàm tình dục thuyết cung trung sự,
Anh vũ tiền đầu bất cảm ngôn.

Dịch nghĩa

Hoa nở lặng lẽ, cửa viện đóng im ỉm,
Người đẹp sánh vai nhau, đứng bên hiên ngọc
Mối tình canh cánh bên lòng, muốn kể với nhau chuyện trong cung
Thấy chim vẹt trước mắt, không dám thốt ra lời

Bản dịch của mailang

Hiu quạnh mùa hoa, đóng cửa cung,
Hiên quỳnh người đẹp sánh vai cùng.
Buồn tình muốn kể điều cung cấm,
Nhác thấy chim anh lại ngập ngừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Khánh Dư » Cung từ