Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (329 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 06/01/2007 17:27 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/06/2008 08:10 bởi Vanachi
Lưu Tích Hư 劉脊虛 (?-741) tự Toàn Ất 全乙, người Tân Ngô, rất có đức hạnh. Thứ sử Hồng Châu là Ngô Cạnh 吳競 kính nể đổi tên quê ông thành làng Hiếu Đễ. Ông đỗ khoa Hoành từ trong khoảng niên hiệu Khai Nguyên (713-742), làm quan đến Sùng Văn quán hiệu thư lang. Ông thường giao du với Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然, Vương Xương Linh 王昌齡. Thơ ông lập ý cao xa, lời lẽ tân kỳ, tình cảm sâu sắc.