Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kim Địa Tạng (1 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Triều Hành (1 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Tổ Vịnh (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/09/2008 04:20 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 27/09/2008 04:32 bởi Vanachi
Tôn Địch 孫逖 (696-761) là đại thần của triều Đường, nhà sử học. Từ nhỏ, ông đã có văn tài mẫn tiệp. Năm 15 tuổi, ông đã gặp thứ sử Ung Châu Thôi Nhật Dụng 崔日用, ra đề bài phú bảo ông làm thử. Tôn Địch đã nhanh chóng làm xong ngay, lời văn vô cùng tinh diệu khiến Thôi Nhật Dụng thán phục muôn phần. Năm 722, hiệu Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông, Thôi Nhật Dụng về kinh tiến cử Tôn Địch, đích thân Huyền Tông Lý Long Cơ ra đề. Tôn Địch văn chương siêu phàm đã làm hài lòng vua và được vua ban chức Tả thập di. Sau này, ông lại được thăng quan và làm đảm nhiệm nhiều chức vụ như Khảo công viên ngoại lang, thứ sử Tín Châu, Trung thư xá nhân, Hình bộ thị lang, thái tử thiêm sự. Niên hiệu Thượng Nguyên đời Đường Huyền Tông, ông lâm bệnh nặng và mất.

 

Tuyển tập chung