觀永樂公主入蕃

邊地鶯花少,
年來未覺新。
美人天上落,
龍塞始應春。

 

Quan Vĩnh Lạc công chúa nhập phiên

Biên địa oanh hoa thiểu,
Niên lai vị giác tân.
Mỹ nhân thiên hạ lạc,
Long tái thuỷ ưng xuân.

 

Dịch nghĩa

Ở biên giới chim oanh và hoa ít ỏi
Năm mới tới mà chẳng thấy gì tươi thắm
Người đẹp từ cõi trời xuống
Ải Long mới có chút vẻ xuân

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Oanh hoa biên giới ít
Năm mới chẳng thanh tân
Người đẹp trên trời xuống
Long thành thắm vẻ xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Oanh, hoa vùng biên hiếm
Năm mới, cảnh cũ càng
Người đẹp từ trời xuống
Ải Long, xuân chợt sang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngoài biên ít có oanh, hoa,
Xuân về, chưa thấy gì là mới đâu.
Mỹ nhân trời xuống tuyến đầu,
Ải Long mới có chút mầu sắc xuân...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biên giới không oanh cũng chẳng hoa
Xuân về đổi mới chẳng xem ra
Giai nhân lạc bước nơi trần thế
Lập tức ải Long xuân chói loà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vùng biên giới chim hoa đều ít
Năm đang đến chẳng thấy sắc tân
Từ trời người đẹp giáng trần
Ải rồng mới thấy mùa xuân bắt đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biên giới không oanh ít cỏ hoa,
Xuân về mà chẳng thấy gì tươi.
Mỹ nhân lạc bước rơi trần thế,
Long ải mới có xuân sáng ngời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biên giới ít ỏi oanh hoa,
Xuân về mà chẳng thấy tươi hoa cười.
Mỹ nhân lạc bước trần đời,
Ài Long mới chút sáng ngời xuân tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời