Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Xương Linh (65 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Tổ Vịnh (6 bài)
- Vương Tấn (3 bài)
- Tôn Địch (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/07/2014 10:18 bởi tôn tiền tử
Triều Hành 晁衡 (698-770) còn có tên Nhật Bản là Abe no Nakamaro 阿倍仲麻呂, là một học giả Nhật Bản du nhập vào Trung Quốc đời Đường để học tập năm 717, sau đỗ tiến sĩ, làm Tư kinh cục hiệu thư, Tả thập di, Tả bổ khuyết, Bí thư giám kiêm Vệ uý khanh. Ông giỏi văn, có giao lưu với Vương Duy, Trừ Quang Hy, Lý Bạch. Huyền Tông mến tài, tặng tên Triều Hành 朝衡.

Năm Thiên Bảo thứ 12 (753), ông lên thuyền về Nhật nhưng trên đường gặp gió to nên phiêu bạc tới An Nam. Hai năm sau, ông quay lại Trường An, về sau nhậm các chức Tả tán kỵ thường thị, An Nam đô hộ, qua đời tại Trường An. Tác phẩm có "Cổ kim tập" 古今集.