宿雲門寺閣

香閣東山下,
煙花象外幽。
懸燈千嶂夕,
捲幔五湖秋。
畫壁餘鴻雁,
紗窗宿斗牛。
更疑天路近,
夢與白雲遊。

 

Túc Vân Môn tự các

Hương các đông sơn hạ,
Yên hoa tượng ngoại u.
Huyền đăng thiên chướng tịch,
Quyển mạn ngũ hồ thu.
Hoạ bích dư hồng nhạn,
Sa song túc Đẩu Ngưu.
Cánh nghi thiên lộ cận,
Mộng dữ bạch vân du.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gác hương kề dưới núi
Tĩnh mịch khói lồng hoa
Màn vén, hồ thu rộng
Đèn treo, núi tối nhoà
Nhạn hồng in vách phấn
Ngưu, Đẩu chếch song sa
Ngỡ dặm trời gần gũi
Mơ chơi mây trắng xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lầu hương ở dưới núi đông,
Khói, hoa, trông vẻ vô cùng thâm u.
Đèn treo, nghìn núi mịt mù,
Năm hồ, màn vén, vào thu mất rồi.
Tường, hình hồng nhạn khắp nơi,
Màn the cửa sổ, sao trời Đẩu, Ngưu.
Đường lên trời, tưởng gần đâu,
Mơ cùng mây trắng quanh lầu dạo chơi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chùa toạ lạc phía đông chân núi
Hoa lá ngoài sương khói phủ bao
Châm đèn, đêm xuống non cao
Vén màn xem cảnh hồ vào tiết thu
Trên vách vẽ nhiều khu hồng nhạn
Ngoài rèm là sáng lạn Đẩu Ngưu
Lên trời ngỡ chẳng xa đâu
Trong mơ mây trắng bắc cầu rong chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gác chùa dưới núi đông
trong hoa sương u ẩn.
Năm hồ vén màn ngắm
Treo đèn tối ngàn non.
Tường vẻ nhiều hồng nhạn
Thấy Ngưu Đẩu qua song
Nghi đường trời kế cận
Mơ mây trắng chơi rong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gác hương kề dưới núi đông
Thâm u tỉnh mịch khói lồng hoa thu.
Đèn treo, nghìn núi mịt mù
Năm hồ màn vén, hồ thu rộng dài
Nhạn hồng vách phấn khắp đài,
Song sa Ngưu, Đẩu chếch qua cửa ngoài.
Ngỡ trời gần gũi chẳng xa
Mơ nơi mây trắng cầu phà rong chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời