Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Lưu Vũ Tích (107 bài)
- Hàn Dũ (41 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/10/2008 04:56 bởi hongha83
Chu Loan 朱灣 tự Cự Xuyên 巨川, hiệu Thương Châu Tử 滄洲子, không rõ năm sinh năm mất, ước sống khoảng trước sau đầu niên hiệu Đại Lịch (766-779) đời vua Đường Đại Tông. Tính tình lãng mạn, thích nhàn dật, từng làm quan nhưng bất đắc chí lại thôi, về làm nhà ở Hội Kê, Sơn Âm, sống cho đến lúc mất. Trước tác gồm 4 quyển thơ, tác phẩm "Tân đường thư nghệ văn chí" của ông lưu truyền hậu thế.

Nguồn: Kim Thánh Thán phê bình thơ Đường/ Trần Trọng San biên dịch/ Tủ sách ĐHSP TP Hồ Chí Minh, 1990