對酒

不惜千金買寶刀,
貂裘換酒也堪豪。
一腔熱血勤珍重,
灑去猶能化碧濤。

 

Đối tửu

Bất tích thiên kim mãi bảo đao,
Điêu cừu hoán tửu dã kham hào.
Nhất xoang nhiệt huyết cần trân trọng,
Sái khứ do năng hoá bích đào.

 

Dịch nghĩa

Chẳng tiếc ngàn vàng mua bảo đao,
Áo lông chồn đổi lấy rượu cũng sẵn sàng.
Một bầu nhiệt huyết, hãy trân trọng,
Máu nhỏ xuống còn có thể hoá thành sóng biếc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chẳng tiếc ngàn vàng tậu bảo đao,
Áo điêu đổi rượu cũng mang trao.
Một bầu nhiệt huyết nên trân trọng,
Máu nhỏ còn dâng ngọn sóng trào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Không tiếc nghìn vàng mua kiếm quý,
Áo lông đổi rượu cũng không sao,
Một bầu nhiệt huyết cần trân trọng,
Máu đổ còn dâng hoá sóng trào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời