赤壁懷古

潼潼水勢向江東,
此地曾聞用火攻。
怪道儂來憑吊日,
岸花焦灼尚餘紅。

 

Xích Bích hoài cổ

Đồng đồng thuỷ thế hướng Giang Đông,
Thử địa tằng văn dụng hoả công.
Quái đạo nùng lai bằng điếu nhật,
Ngạn hoa tiêu chước thượng dư hồng.

 

Dịch nghĩa

Sóng nước cao ngất chảy hướng về Giang Đông,
Từng nghe đất này xưa dùng hoả công.
Lạ thay ngày ta tới thăm viếng,
Hoa bên bờ từng bị thiêu cháy vẫn còn hồng.


Bài này tác giả làm năm 1890, biểu thị tinh thần chống lại cường quyền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cao cao thế nước hướng Giang Đông,
Đất ấy từng nghe đánh hoả công.
Thật lạ ngày ta về viếng lại,
Hoa bờ thiêu cháy vẫn còn hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nao nao thế nước hướng Giang Đông,
Nghe nói ngày xưa đánh hoả công.
Lạ quá, hôm nay ta tới viếng,
Hoa xưa bị cháy vẫn còn hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời