Người yêu tôi ở lưng chừng núi
Muốn tìm nàng mà núi quá cao
Cúi đầu lệ đẫm áo bào
Cho tôi, nàng tặng khăn đào bướm bay
Lấy gì đây đáp tình nồng hậu
Tôi tặng nàng một chú cú mèo
Nàng liền trở mặt phớt đều
Tôi không rõ cớ xiết bao kinh hoàng

Người tôi yêu ở nơi kẻ chợ
Muốn tìm nàng mà phố quá đông
Ngẩng đầu nước mắt ròng ròng
Cho tôi, nàng tặng tranh lồng én đôi
Để đáp lại tình người muôn một
Tôi tặng nàng kem ngọt bầu eo
Nàng liền trở mặt phớt đều
Tôi không rõ cớ xiết bao hồ đồ

Người tôi yêu ở bờ sông ấy
Muốn tìm nàng sông lại quá sâu
Ngoẹo đầu nước mắt tuôn mau
Cho tôi, nàng tặng dây đeo đồng hồ
Để đáp lại món ùa sáng giá
Tôi tặng nàng thuốc vã mồ hôi
Nàng liền trở mặt giận tôi
Tôi không rõ cớ, bẻ bai trong lòng

Người tôi yêu ở nhà hào phú
Muốn tìm nàng chẳng có xe hơi
Lắc đầu nước mắt tuôn hoài
Cho tôi nàng tặng đẹp tươi bông hồng
Để đáp lại quà nàng trao tặng
Tôi tặng nàng con rắn cạp nong
Nàng liền trở mặt như không
Tôi không rõ cớ - mặc lòng nàng đi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)