Mưa xuân qua rồi trời nắng đẹp
Ta bâng quơ bước tiếp ra vườn
Hoa đào nở đằng tây
Hoa mận nở đằng đông
Ta thốt lên: "Ôi đẹp quá!
Hoa mận trắng mà hoa đào hồng"
(Chứ không nói đào không trắng bằng mận!)
Vậy mà hoa đào kia nổi giận
Mặt bừng bừng đỏ rực "Dương phi"
Chà, chú bé! Thật gớm ghê!
Lời của tôi xúc phạm chú điều gì
Mà sao chú đỏ mặt nhường kia!
Ôi! Hoa có đạo lý của hoa
Ta không hiểu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)