Xưa nghe Tương thuỷ biếc như nhuộm
Nay nghe Tương thuỷ thắm màu son
Thần Tương trang điểm soi Tương thuỷ
Mây màu đỏ rực ánh trăng ngân
Gò cao tịch mịch đêm im ắng
Cỏ thơm tàn tạ chẳng còn xuân
Gảy hết đàn dao, không ai biết
Thái bình tô vẽ khắp Thu môn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)