Bỏ mũ, mang bút ra
Tiên sinh nghèo xác xơ
Đầu lâu đi muôn dặm
Thất sách dạy trẻ thơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)