Gió về Bạch Hạ ngàn rừng tối
Mù kín trời xanh hoa cỏ tàn
Hoạ sĩ, xin người lập ý mới
Chỉ nghiền son đỏ vẽ xuân san!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)