15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2008 18:15

哈哈愛兮歌其三

王澤流兮浩洋洋,
克服怨敵,怨敵克服兮,赫兮強!
宇宙有窮止兮萬壽無疆。
幸我來也兮青其光!
青其光兮永不相忘。
異處異處兮堂哉皇!
堂哉皇兮噯噯唷,
嗟來歸來,嗟來陪來兮青其光!

 

Cáp cáp ái hề ca kỳ 3

Vương trạch lưu hề hạo dương dương,
Khắc phục oán địch, oán địch khắc phục hề, hách hề cường!
Vũ trụ hữu cùng chỉ hề vạn thọ vô cương.
Hạnh ngã lai dã hề thanh kỳ quang!
Thanh kỳ quang hề vĩnh bất tương vong.
Dị xứ dị xứ hề đường tai hoàng!
Đường tai hoàng hề ái ái dục,
Ta lai quy lai, ta lai bồi lai hề thanh kỳ quang!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Ơn vua chảy chừ, mênh mông mênh mông
Chiến thắng kẻ thù, kẻ thù chiến thắng chừ, hừng hực dâng
Vũ trụ có kết thúc chừ, vạn thọ vô cương
May ta đến đây chừ, ánh sáng xanh!
Ánh sáng xanh chừ, mãi không quên
Nơi khác nơi khác chừ, ôi đường hoàng
Đường hoàng thay chừ, ối chao ôi
Hỡi ôi về đây, hỡi ôi mang theo chừ ánh sáng xanh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Ơn vua chảy chừ, lai láng mênh mông
Chiến thắng kẻ thù, kẻ thù chiến thắng chừ, hiển hách chừ hùng mạnh!
Vũ trụ còn có tận cùng chừ, vạn thọ vô cùng ư?
May có ta đến đây chừ, ánh sáng xanh!
Ánh sáng xanh chừ, mãi không quên được
Nơi khác, nơi khác chừ, đường hoàng thay!
Đường hoàng thay chừ, chao chao ôi
Hỡi ôi, về đây hỡi ánh sáng xanh, về với ta nào!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời