Đầy đồng hoa thắm ngát đua hương
Dưới lá nhìn xem điệp mộng vương
Vun bón đất màu khi nảy lộc
Tưới nhuần mưa bụi buổi xuân sang
Chim màu tiếc luyến thiều quang hết
Vườn đẹp vui mừng đỏ ánh dương
Bắt chước cung Đường chăm giống đẹp
Thềm son ta nhẹ buộc chuông vàng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)