Mắt trừng đâu hại đến mày ngài
Mà vẫn bị ghen bởi những ai
Nguyền rủa nay xoay trò bịa đặt
Lạnh băng, óc tớ vẫn trơ hoài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)