Gái Tần chải chuốt gảy đàn tranh
Dìu dặt trong đêm gió mát thanh
Dồn dập tiếng tơ, dây chợt đứt
Sao băng vụt loé giữa trời xanh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)