Thường mơ chim hót chuông xua đuổi
Dưới bóng hoa mong nắng hửng nhanh
Nhức mắt hoa tàn theo bướm lượn
Đau lòng cỏ mọc dưới hiên xanh
Trời ghen người đẹp thường gây oán
Tiết đến mùa đi những nặng tình
Thêm khiến lòng ai sầu chẳng giải
Mưa thu rả rích bốn thềm quanh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)