Màn là vun vút bóng thiều quang
Bên bãi pháp trường dựng đạo tràng
Cuốc gọi ủ ê hoa cỏ lụi
Cỏ gai lấp liếm ruộng đồng hoang
Lấy đâu Lạc quả thờ thiên Phật
Sao được sen hoa giống Lục lang
Gà gáy nửa đêm mưa gió nổi
Dậy châm thuốc hút rét ùa sang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)