181.22
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
10 bài thơ
Tạo ngày 04/06/2008 12:29 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/06/2008 23:43 bởi Vanachi
Điền Gian 田间 (1916-1985), là nhà thơ Trung Quốc, tên thật là Đồng Thiên Giám 童天鉴, quê ở huyện Vô Vi, tỉnh An Huy. Là nhà thơ cách mạng, sáng tác từ rất sớm. Tập thơ đầu tiên của ông ra đời khi ông chưa đầy 20 tuổi có nhan đề Mạt Minh. Ông từng phục vụ trong quân đội và đã tham gia kháng chiến chống Nhật. Các tác phẩm thơ ông đầy ý chí chiến đấu, có sức thúc giục mãnh liệt. Ông rất gắn bó với nông thôn và nông dân, các bài thơ của ông viết về mảng này khá nhiều , phản ánh chân thực cuộc sống của nông dân thời cách mạng và sau giải phóng. Ông là nhà thơ tiêu biểu và có nhiều thành tựu được dư luận đánh giá cao.

Tác phẩm:
- Mục ca Trung Quốc
- Chuyện kể nông thôn Trung Quốc (trường ca)
- Gửi người chiến đấu (给战斗者, 1943)
- Chị ấy đã đòi giết chúng (她也要杀人, 1947)
- Bài ca ngắn...
- Vị danh tập
- Phi Châu du ký (非洲游记, 1964)